Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Wynik zapytania nr WIF-WR-I.272.14.2023

Wrocław, dnia 29 grudnia 2023

WIF-WR-I.272.14.2023

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:

  1. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

reprezentowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

  1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

reprezentowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

 

Siedziba: ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50 – 069 Wrocław

DOTYCZY:    usługa porządkowa (sprzątanie oraz odśnieżanie  chodnika przylegającego

 do nieruchomości) dot. części wspólnych nieruchomości położonej

we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12

 

WYBÓR OFERENTA:

 

Anna Żmudzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Usługi Porządkowe AREZ Anna Żmudzka

Bieganin 23, 63-440 Raszków

 

Cena wybranej oferty brutto: 950,00 zł

Uzasadnienie: Wykonawca spełnił wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

 

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego przy wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty 130 000 złotych netto przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605, z późn. zm.) nie stosuje się.

 

Metadane

Data publikacji : 29.12.2023
Data modyfikacji : 10.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry