Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę w godz. 1200 - 1630

 

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
     (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Metadane

Data publikacji : 01.10.2013
Data modyfikacji : 21.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry