Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę w godz. 1200 - 1630

 

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zmianami)

2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
     (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

Z uwagi na trwający stan epidemii, osobista wizyta w Urzędzie może być czasowo ograniczona lub wyłączona.

Metadane

Data publikacji : 01.10.2013
Data modyfikacji : 29.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry