Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

https://wif.wroclaw.pl/wif/inspekcja-farmaceutyczn/petycje/2021/14863,Petycje-ktore-wplynely-do-Wojewodzkiego-Inspektoratu-Farmaceutycznego-w-roku-202.html
18.07.2024, 12:51

Petycje które wpłyneły do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w roku 2021

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu w 2021 r. nie wpłynęły żadne petycje.

Metadane

Data wytworzenia : 30.06.2022
Data publikacji : 30.06.2021
Data modyfikacji : 07.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony