Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

https://wif.wroclaw.pl/wif/inspekcja-farmaceutyczn/petycje/2019/13509,Petycje-ktore-wplynely-do-Wojewodzkiego-Inspektoratu-Farmaceutycznego-w-roku-201.html
2022-08-12, 10:00

Petycje które wpłyneły do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w roku 2019

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu w 2019 r. nie wpłynęły żadne petycje.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony