Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

     Laboratorium Kontroli Jakości Leków
jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu, wykonującą badania z zakresu analizy farmaceutycznej produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

Zakres działalności obejmuje:

 • ocenę jakości leków recepturowych i aptecznych pobranych w trakcie kontroli przez inspektorów farmaceutycznych
 • badanie surowców farmaceutycznych podejrzanych o niespełnienie wymagań jakościowych
 • badanie surowców farmaceutycznych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych w ramach kontroli seryjnej wstępnej
 • badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oczyszczonej  wg FP stosowanej do receptury aptecznej oraz pochodzącej ze stacji dializ ( badanie fizykochemiczne , mikrobiologiczne , oznaczenie endotoksyn testem LAL)
 • badanie procesu skuteczności sterylizacji w suszarkach
 • badanie czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni   urządzeń z nawiewem  laminarnym powietrza oraz czystości mikrobiologicznej boksów w aptekach
 • oznaczenie czystości mikrobiologicznej sprzętu ,ścian , urządzeń i personelu w środowisku wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Laboratorium wykorzystuje między innymi następujące metody badania:

 • analiza miareczkowa
 • analiza wagowa
 • spektrofotometria UV-VIS
 • chromatografia cienkowarstwowa TLC
 • pomiary gęstości, temp. topnienia, przewodności , pH
 • polarymetria
 • refraktometria
 • badanie jałowości produktów leczniczych
 • badanie czystości mikrobiologicznej
 • badanie zanieczyszczenia endotoksynami testem LAL

Instrukcje i druki do pobrania

 

Metadane

Data publikacji : 01.10.2013
Data modyfikacji : 12.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kierownik Laboratorium KJL
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry