Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna

sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i produktów weterynaryjnych, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz obrotem wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego.

Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje przy współudziale Inspekcji Weterynaryjnej.

Do zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności:

 • przeprowadzanie inspekcji warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania,
 • kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu,
 • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach,
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych,
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R, 
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji,
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego,
 • współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami,
 • prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych,
 • prowadzenie Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych oraz Wytwórni Farmaceutycznych,
 • wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż,
 • kontrolowanie działów farmacji szpitalnej, w zakresie świadczenia usług farmaceutycznych.
   

 Organy Inspekcji Farmaceutycznej wydają decyzje w zakresie:

 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie jest dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
 • wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest niedozwolony,
 • udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia: 
  - na prowadzenie apteki
  - na wytwarzanie produktów leczniczych
  - na obrót hurtowy produktami leczniczymi
 • skierowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do badań jakościowych
 • reklamy:
  - produktów leczniczych
  - działalności aptek i punktów aptecznych

Metadane

Data publikacji : 01.10.2013
Data modyfikacji : 19.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry