Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

https://wif.wroclaw.pl/wif/informacje/procedury/placowki-obrotu-pozaapt/5193,Procedury-placowki-obrotu-pozaaptecznego.html
2022-07-06, 07:01
 
Wyciąg z procedury PDF (190 KB) dotyczącej wydawania zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań lokalowych i kadrowych przez placówki obrotu pozaaptecznego (sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistycznego zaopatrzenia-medycznego)
 
Załącznik do w/w procedury:
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań lokalowych i kadrowych (druk PDF) - 354 KB
 
W przypadku problemów z pobraniem załączników przeczytaj to

Metadane

Data publikacji : 01.10.2013
Data modyfikacji : 15.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony