Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Opłaty za wydanie, przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego od 1 stycznia 2024r.

Podstawa prawna:

 1. art. 105, art. 104a, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022r.  poz. 2301 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. Nr 150, poz. 1072),
 3. art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2018r. poz. 1103),

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za: Kwota
udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 21 210,00 zł
przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 4 242,00 zł
zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 4 242,00 zł
udzielenie zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego 1 800,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 900,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wynikającą z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki

0,00 zł

konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
 ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław

Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie, przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego od 1 lipca 2023r.

Podstawa prawna:

 1. art. 105, art. 104a, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022r.  poz. 2301 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. Nr 150, poz. 1072),
 3. art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2018r. poz. 1103),

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za: Kwota
udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 18 000,00 zł
przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 3 600,00 zł
zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 3 600,00 zł
udzielenie zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego 1 800,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 900,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wynikającą z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki

0,00 zł

konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
 ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław

Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie, przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego od 1 stycznia 2023r.

Podstawa prawna:

 1. art. 105, art. 104a, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2022r.  poz. 2301 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. Nr 150, poz. 1072),
 3. art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2018r. poz. 1103),

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za: Kwota
udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 17 450,00 zł
przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 3 490,00 zł
zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 3 490,00 zł
udzielenie zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego 1 800,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 900,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wynikającą z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki

0,00 zł

konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
 ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław

Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie, przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego w roku 2022

Podstawa prawna:

 1. art. 105, art. 104a, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021r.  poz. 1977 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. Nr 150, poz. 1072),
 3. art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2018r. poz. 1103),

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za: Kwota
udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 15 050,00 zł
przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 3 010,00 zł
zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 3 010,00 zł
udzielenie zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego 1 800,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 900,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wynikającą z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki

0,00 zł

konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
 ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław

Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie, przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego w roku 2021

Podstawa prawna:

 1. art. 105, art. 104a, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020r.  poz. 944 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. Nr 150, poz. 1072),
 3. art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2018r. poz. 1103),

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za: Kwota
udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki 14 000,00 zł
przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 2 800,00 zł
zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki 2 800,00 zł
udzielenie zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego 1 800,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego 900,00 zł
zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wynikającą z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki

0,00 zł

konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
 ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław

Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie, przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego w roku 2020

(podstawa prawna: art. 105, art. 104a, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r poz. 499 oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072; art. 5 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki tj. z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1103)

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki:
13 000,00 zł
Opłata za przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
2 600,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki: 2 600,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wynikająca z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego: 0,00 zł

                               konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                             Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

                              Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie, przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego w roku 2019

(podstawa prawna: art. 105, art. 104a, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r poz. 499 oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072; art. 5 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki tj. z dnia 10 maja 2018r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1103)

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki:
11 250,00 zł
Opłata za przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
2 250,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki: 2 250,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wynikająca z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego: 0,00 zł

                               konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                             Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

                              Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie, przeniesienie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego w roku 2018

(podstawa prawna: art. 105, art. 104a, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r poz. 2211 oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072; art. 5 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Dz.U. z 2016 r. poz. 744 ze zmianami)

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki:
10 500,00 zł
Opłata za przeniesienie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
2 100,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki: 2 100,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego wynikająca z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego: 0,00 zł

                               konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                             Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

                              Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego w roku 2017

(podstawa prawna: art. 105, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r Nr 45, poz. 271 ze zm. oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072)

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki:
10 000,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
2 000,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł

                               konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                             Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

                              Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego w roku 2016

(podstawa prawna: art. 105, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r Nr 45, poz. 271 ze zm. oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072)

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki:
9 250,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
1 850,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł

                               konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                             Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

                              Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia w roku 2015

(podstawa prawna: art. 105, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r Nr 45, poz. 271 ze zm. oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072)

Uwaga!!! Od dnia 08.02.2015 r ulega zmianie

Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki: 1 750,00 zł
 

 podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r o zmianie  ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r poz. 28)
 

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki:
8 750,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
4 375,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł

                               konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                             Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

                              Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


 

 

Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia dla wniosków złożonych w 2014 r.

(podstawa prawna: art. 105, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r Nr 45, poz. 271 ze zm. oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072)

 

Uwaga!!! Przy odbiorze zezwolenia, należy przedstawić dowód uiszczenia opłaty.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki:
8 400,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
4 200,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł

                               konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                             Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

                              Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000


Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia dla wniosków złożonych w 2013 r.  

(podstawa prawna: art. 105, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r Nr 45, poz. 271 ze zm. oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072)

 

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki:
8 000,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
4 000,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł

                               konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                             Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

                             Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000

 


 Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia dla wniosków złożonych w 2012 r.

(podstawa prawna: art. 105, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r Nr 45, poz. 271 ze zm. oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072)

 

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki
7 500,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
3 750,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł

    należy wnosić na konto:    Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                               Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

                                               Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000 

 


 Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia dla wniosków złożonych w 2011 r. 

(podstawa prawna: art. 105, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r Nr 45, poz. 271 ze zm. oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072)

 

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki
6 930,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
3 465,00 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł

    należy wnosić na konto:  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                                             Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

                                             Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000

 


Opłaty za wydanie lub zmianę zezwolenia dla wniosków złożonych w 2010 r.   

(podstawa prawna: art. 105, art. 70 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r Nr 45, poz. 271 ze zm. oraz rozp. MZ z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Dz.U. Nr 150, poz. 1072)

 

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki
6 585,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki:
3 292,50 zł
Opłata za zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego:
1 800,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego:
900,00 zł

    na konto:        Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
                           Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław


                           Nr 37 1010 1674 0070 4122 3100 0000                                                                                 

Metadane

Data publikacji : 27.12.2018
Data modyfikacji : 03.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry