Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe

(podstawa prawna: ustawa o opłacie skarbowej z dn.16 listopada 2006 r. tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

1.   za wydanie zaświadczenia na prowadzenie sklepu zielarsko-medycznego lub sklepu specjalistycznego zaopatrzenia medycznego

17,00 zł
2.   za wydanie promesy
98,00 zł
3.   pełnomocnictwo
17,00 zł
 
 

   na konto:               Urząd Miasta we Wrocławiu
                                  Departament Finansów Publicznych 
                                  Wydział Podatków i Opłat
                                  ul. W.Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław

                                    Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Informacja

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje na podstawie stanowiska przedstawionego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, że zgody wydawane na podstawie:

- art. 42 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm./ (zgoda na posiadanie w celach medycznych oraz do badan klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P)

- art. 106 ust.1 w związku z art. 87 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 499/ (zgoda na uruchomienie działu farmacji szpitalnej),

nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o opłacie skarbowej, jako wydawane w sprawach integralnie związanych z ochroną zdrowia obywateli, zagwarantowaną w Konstytucji RP.

Metadane

Data publikacji : 30.06.2015
Data modyfikacji : 04.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administraor
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry