Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

https://wif.wroclaw.pl/wif/bip/ochrona-danych-osob/inspektor-ochrony-danyc/11566,Inspektor-Ochrony-Danych.html
18.07.2024, 13:11

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu został powołany Inspektor Ochrony Danych – Pani Katarzyna Talkowska – Szewczyk, z którą można skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@wif.wroclaw.pl oraz pod numerem telefonu: 71 715 85 08.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2019
Data modyfikacji : 18.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony