Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

KOMUNIKAT

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

w sprawie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu przypomina, że zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych-(Dz. U. 2015r. poz.481) na stronie internetowej, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, zamieszcza się:

 1. dane kontaktowe właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego, w tym co najmniej:
  1. nazwę urzędu,
  2. adres siedziby,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu lub faksu;
 2. wyraźnie widoczne wspólne logo, o którym mowa w art. 85c ust. 3 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. UE L 311 z 28.11.2001, str. 67; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne; rozdz. 13 t 27, str 69) zawierające hiperłącze do rekordu w wykazie, o którym mowa w art. 115 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, odnoszącego się do placówki prowadzącej tę stronę internetową;
 3. odesłanie do informacji, o których mowa w art. 115 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Prawo farmaceutyczne (publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego)
 4. odesłanie do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na prowadzenie Aptek Szpitalnych i zakładowych, o którym mowa w art. 107 ust. 5 ustawy.

Wspólne logo

Wspólne logo, określają przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
nr 699/2014 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie projektu wspólnego logo umożliwiającego identyfikację osób oferujących ludności produkty lecznicze
w sprzedaży na odległość oraz w sprawie technicznych, elektronicznych
i kryptograficznych wymogów umożliwiających sprawdzenie autentyczności wspólnego logo (Dz. Urz. UE L 184 z 25.6.2014, str5), które obowiązuje od dnia
1 lipca 2015r.

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm.Urszula Sławińska-Zagórska

Metadane

Data publikacji : 09.12.2015
Data modyfikacji : 17.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor naczelny
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor naczelny
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry