Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

WE WROCŁAWIU        

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2021 r

Komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U.2021,poz. 97), nowelizująca między innymi przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne.

Zgodnie z art. 88 ust. 1a i 1b Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. tj. z 2020r. poz. 944 z  późn. zm.): farmaceuta nie może być kierownikiem więcej niż jednej apteki – farmaceuta nie może łączyć funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej z funkcją, o której mowa w art. 2 pkt.21a-21c tejże ustawy

Farmaceuta, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy narusza ograniczenia, o których mowa w art. 88 ust.1a-1c ustawy Prawo farmaceutyczne, jest obowiązany, nie później niż w terminie 6 miesięcy, dostosować się do wskazanych ograniczeń. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U.2021,poz. 97).

 

mgr farm. Mariusz Kozłowski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.04.2021
Data modyfikacji : 06.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry