Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOSTAW PRODUKTÓW DO APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH, APTEK SZPITALNYCH, DZIAŁÓW FARMACJI SZPITALNEJ, PUNKTÓW APTECZNYCH

 

W związku z licznymi zgłoszeniami wpływającymi do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczącymi utrudnionego i często stwarzającego zagrożenie zakażeniem koronawirusem, dostępu do aptek dla kierowców hurtowni farmaceutycznym, zwracam się z prośbą o wykorzystanie zgodnie z Państwa kompetencjami poniższego zalecenia:

Przy dostarczaniu produktów leczniczych do  aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, należy pamiętać, że dostawy produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznych mogą być dostarczane wyłącznie do miejsca objętego zezwoleniem na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi. Zgodnie z pkt 9.2 ppkt 9 rozporządzenia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 509), produkty lecznicze są doręczane na adres wskazany w specyfikacji wysyłkowej, pod nadzór odbiorcy do jego pomieszczeń; nie pozostawia się produktów leczniczych w innych pomieszczeniach.

Ponadto kierowcy wykonującemu swoje obowiązki powinno być zapewnione bezpieczeństwo m.in. poprzez unikanie bliskich kontaktów z personelem medycznym. Nie przewiduje się także bliskiego kontaktu dostawców z chorymi.

Należy jednoznacznie podkreślić, że jednym z warunków prawidłowego prowadzenia miejsc obrotu detalicznego produktami leczniczymi jest konieczność bezwzględnego zapewnienia i przestrzegania rozdzielnych dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie do obsługi pacjentów oraz odrębnie do obsługi dostaw produktów leczniczych np. przez pracowników hurtowni farmaceutycznych. Tym samym sytuacją absolutnie niedopuszczalną jest np. przyjmowanie dostaw produktów leczniczych w izbie ekspedycyjnej lub przechodzenie dostawców przez izbę ekspedycyjną z pominięciem odrębnego wejścia specjalnie dedykowanego właśnie do obsługi dostaw.

 

 

mgr farm. Mariusz Kozłowski

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu

Metadane

Data publikacji : 27.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry