Skargi i wnioski

Data publikacji 01.10.2013

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę w godz. 1200 - 1630

 

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
     (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Data publikacji 01.10.2013

Data modyfikacji 21.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Osoba publikująca: Administrator


Statystyka strony: 4714 wizyt