Podstawa prawna

Data publikacji 01.10.2013

Podstawa prawna działania
Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu:
 
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne 
  (tekst jednolity. Dz.U. z 2019 r. poz. 499),
   
 •  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2234)
   
 •  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
   
 •  Statut Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
   
 •  Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu
Data publikacji 01.10.2013

Data modyfikacji 21.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Administrator

Osoba publikująca: Administrator


Statystyka strony: 3359 wizyt