Laboratorium Kontroli Jakości Leków

Data publikacji 01.10.2013

     Laboratorium Kontroli Jakości Leków
jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu, wykonującą badania z zakresu analizy farmaceutycznej produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

Zakres działalności obejmuje:

 • ocenę jakości leków recepturowych i aptecznych pobranych w trakcie kontroli przez inspektorów farmaceutycznych
 • badanie surowców farmaceutycznych podejrzanych o niespełnienie wymagań jakościowych
 • badanie surowców farmaceutycznych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych w ramach kontroli seryjnej wstępnej
 • badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oczyszczonej  wg FP stosowanej do receptury aptecznej oraz pochodzącej ze stacji dializ ( badanie fizykochemiczne , mikrobiologiczne , oznaczenie endotoksyn testem LAL)
 • badanie procesu skuteczności sterylizacji w suszarkach
 • badanie czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni   urządzeń z nawiewem  laminarnym powietrza oraz czystości mikrobiologicznej boksów w aptekach
 • oznaczenie czystości mikrobiologicznej sprzętu ,ścian , urządzeń i personelu w środowisku wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Laboratorium wykorzystuje między innymi następujące metody badania:

 • analiza miareczkowa
 • analiza wagowa
 • spektrofotometria UV-VIS
 • chromatografia cienkowarstwowa TLC
 • pomiary gęstości, temp. topnienia, przewodności , pH
 • polarymetria
 • refraktometria
 • badanie jałowości produktów leczniczych
 • badanie czystości mikrobiologicznej
 • badanie zanieczyszczenia endotoksynami testem LAL
Data publikacji 01.10.2013

Data modyfikacji 24.10.2013
Rejestr zmian
Autor : Kierownik Laboratorium KJL

Osoba publikująca: Administrator


Statystyka strony: 11058 wizyt