Komunikaty WIF

Data publikacji 07.11.2016

KOMUNIKAT

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

z dnia 7 listopada 2016r.

w sprawie zgłaszania braków dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia lub wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych

 

 

W nawiązaniu do komunikatów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2015r. i z dnia 23 lipca 2015r. dotyczących przekazywania do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu informacji o braku dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia lub wyrobów medycznych, informuję o utworzeniu dedykowanego tylko aptekom szpitalnym i działom farmacji szpitalnej formularza, za pomocą którego należy przesyłać informacje o braku możliwości zapewnienia pacjentom dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia i wyrobów medycznych.

 

link do formularza

dla aptek szpitalnych/działów farmacji szpitalnej

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm.Urszula Sławińska-Zagórska

Data publikacji 07.11.2016

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paweł Płaczek


Statystyka strony: 1836 wizyt