Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

KOMUNIKAT

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

z dnia 7 listopada 2016r.

w sprawie zgłaszania braków dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia lub wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych

 

 

W nawiązaniu do komunikatów Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2015r. i z dnia 23 lipca 2015r. dotyczących przekazywania do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu informacji o braku dostępności do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia lub wyrobów medycznych, informuję o utworzeniu dedykowanego tylko aptekom szpitalnym i działom farmacji szpitalnej formularza, za pomocą którego należy przesyłać informacje o braku możliwości zapewnienia pacjentom dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia i wyrobów medycznych.

 

link do formularza

dla aptek szpitalnych/działów farmacji szpitalnej

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

mgr farm.Urszula Sławińska-Zagórska

Metadane

Data publikacji : 07.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry