Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Komunikat nr 2/2019

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

z dnia 11 lipca 2019r.

w sprawie dostosowania się do wymogów art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r.o zmianie
ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1375)

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu, w związku z art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r.o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1375) przypomina:

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są obowiązani, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do dnia 1 sierpnia 2019r.:

  1. poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo
  2. wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

W przypadku niepodjęcia ww. czynności zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wygasa, a podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi podlega wykreśleniu z tego rejestru z dniem 1 sierpnia 2019r.

 

 

Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu

 mgr farm. Mariusz Kozłowski

Metadane

Data publikacji : 11.07.2019
Data modyfikacji : 11.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry