Komunikaty WIF

Data publikacji 02.07.2019

  INFORMACJA

      Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na prośbę Głównego Inspektora Farmaceutycznego przypomina wszystkim aptekom działajacym na terenie województwa dolnośląskiego o  konieczności sprawdzania, w momencie przyjmowania dostawy, warunków przechowywania oraz transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które są przedmiotem dostawy oraz o zapewnieniu właściwych warunków przechowywania produktów leczniczych.

      Z uwagi na obecnie panujące warunki atmosferyczne tj. bardzo wysokie temperatury, zwiększyło się ryzyko wystąpienia przypadków transportowania oraz przechowywania produktów leczniczych w warunkach nieodpowiadających wymaganiom dla jakichkolwiek produktów leczniczych. Stąd zaistniała pilna potrzeba przypomnienia podmiotom zajmującym się obrotem produktami leczniczymi o konieczności dokładnej weryfikacji czy dostarczane produkty były transportowane i przechowywane zgodnie z wymogami dla danego produktu oraz o obowiązku przechowywania produktów leczniczych w odpowiednich warunkach.

       W przypadku podejrzenia, że dostarczane lub posiadane produkty nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, kierownik apteki ma obowiązek zawiadomić o tym organy Inspekcji Farmaceutycznej oraz uniemożliwić dalszy obrót takimi produktami - zgodnie z art. 67 ust. 1 ww. ustawy: "zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął termin ważności."

Data publikacji 02.07.2019

Data modyfikacji 02.07.2019
Rejestr zmian
Autor : Administrator

Osoba publikująca: Administrator


Statystyka strony: 73 wizyt