Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego, zwraca się z prośbą do właścicieli i kierowników wszystkich aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Wrocławia o pilne umieszczenie Komunikatu w sprawie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie miasta Wrocławia w izbie ekspedycyjnej apteki w miejscu widocznym dla pacjentów o następującej treści:

 

 

KOMUNIKAT

 

w sprawie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie miasta Wrocławia

 

            W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza / pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych;
  • w domu pacjenta (przypadki medycznie uzasadnione);
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza oraz pielęgniarki w nocy, w dni wolne i Święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotnego uszczerbku na zdrowiu, a zastosowane środki doraźne lub leki bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • kiedy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Informuję, iż na terenie miasta Wrocławia istnieją następujące punkty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej funkcjonujące w godzinach pracy (w dni powszednie 18:00 - 8:00, w dni wolne i Święta całodobowo):

  • Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Fieldorfa 2;
  • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, ul. Kamieńskiego 73a;
  • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5;
  • Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza, ul. Warszawska 2.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                                                                                                                                                                                               we Wrocławiu

                                                                                                                                                                                                                                           mgr farm. Urszula Sławińska-Zagórska

Metadane

Data publikacji : 12.01.2018
Data modyfikacji : 12.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Płaczek

Opcje strony

do góry